Avís Legal

Et donem la benvinguda a aquesta web on ens esforcem per oferir un entorn de transparència i confiança.

Com a especialistes en el tractament d’addiccions, apostem pel respecte a la persona, protecció dels seus drets, sentit de responsabilitat, honestedat, sinceritat envers els clients, prudència en l’aplicació d’instruments i tècniques, competència professional, solidesa de la fonamentació objectiva i científica de les nostres intervencions professionals.

Aquest és, per tant, un espai professional, compromès amb els drets de totes les persones que es relacionen amb aquesta web i fidel al codi deontològic del psicòleg / a.

Dades del Responsable

Roger Acedo Unanue

Nom Comercial: Craving

CIF / DNI: 34104577Q

Direcció: Plaça Josep Pla número 4 2n 2a C.P. 17001 Girona

ROGER ACEDO UNANUE, com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació d’usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels usuaris que visitin aquesta web.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines de web integrants de la pàgina web www.craving.cat, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web (“usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal.

Dades personals que recaptem

Llegir Política de Privacitat (poner link).

Compromisos i obligacions dels usuaris.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb ROGER ACEDO UNANUE com a responsable legal de www.craving.cat. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. Pel que fa als continguts d’aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi mateix com a legítim titular;
  • El seu ús per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web, www.craving.cat, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de ROGER ACEDO UNANUE o de tercers, o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal: craving.cat, el que impedís, de qualsevol manera, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, www.craving.cat no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests, encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a www.craving.cat seran emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a ROGER ACEDO UNANUE, assumint aquest totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic sense l’autorització de ROGER ACEDO UNANUE. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ROGER ACEDO UNANUE.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-n’hi estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals de què Espanya n’és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a ROGER ACEDO UNANUE, indicant:

  • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.
  • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Exclusió de garanties i responsabilitats

ROGER ACEDO UNANUE, no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

  • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts;
  • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
  • El prestador no es fa responsable en cap cas dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general, les relacions entre ROGER ACEDO UNANUE i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals del domicili del client.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal: www.craving.cat, si us plau dirigiu-vos a::  INFO@CRAVING.CAT   [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Desplaça cap amunt
Scroll to Top

Primera visita gratuita

Dona el primer pas per recuperar la teva vida