Política de Privacitat

Et donem la benvinguda a la nostra web.

Si us plau, has de llegir tots els apartats de l’Avís Legal i la present política de privacitat abans d’utilitzar aquesta web. El següent text conté tota la informació relativa a la gestió de les teves dades personals i la nostra política de tractament d’aquestes.

La seguretat i la integritat de la informació personal que subministren els usuaris en aquesta web són de màxima prioritat per a l’equip professional de CRAVING. Per aquest motiu, volem que coneguis els teus drets i entenguis que estan garantits en aquesta web.

De conformitat amb el que disposa el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, CRAVING t’informa que, mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, prestes el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades que proporciones, siguin tractades per CRAVING, com a responsable del tractament, i sobre les quals s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes a la normativa vigent.

Advertiments menors d’edat

En el cas dels menors de divuit anys, es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

Màxima confidencialitat en tots els nostres serveis

En l’exercici de la nostra professió com a especialistes en el tractament d’addiccions, assumim el compromís més gran de defensar el dret dels nostres clients a la pròpia intimitat. Únicament recaptarem la informació estrictament necessària per a l’acompliment de les tasques per a les quals han estat requerits els nostres serveis, i sempre amb la corresponent autorització del client.

Responsable del tractament de les teves dades personals

Roger Acedo Unanue
Nom Comercial: Craving
CIF/DNI 34104577Q
Direcció: Plaça Josep Pla número 4 2n 2a C.P. 17001 Girona

CRAVING gestiona la web: CRAVING.CAT, on se subministra informació sobre serveis que presta en Tractament d’addiccions comportamentals i a substàncies.

CRAVING compta amb professionals titulats adherits al CODI DEONTOLÒGIC DE PSICÒLEGS DE GIRONA destinat a servir com a regla de conducta professional, en l’exercici del Tractament d’addiccions comportamentals i a substàncies en qualsevol de les seves modalitats.

Les queixes i demandes sobre l’actuació professional de col·legiats s’han d’adreçar a la Junta de Govern de Col·legi Oficial de Psicòlegs de Girona via online a través de la web del Col·legi o mitjançant el correu postal (consultar horari, adreça i altres dades de contacte).

Les denúncies hauran d’estar adequadament motivades, fent constar la naturalesa del problema, les dades del professional demandat i la documentació que justifica la interposició de la demanda i mai s’admetran denúncies anònimes.

Com obtenim les teves dades?

Les dades personals que tractem a CRAVING.CAT procedeixen de:

 • Formulari de contacte
 • Formulari de subscripció

Legitimació per al tractament de les teves dades

Per contactar o donar-se d’alta en el formulari de contacte, se’n requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

La base legal per al tractament de les dades de les persones que contractin els serveis professionals oferts per CRAVING és l’execució del contracte.

Categoria de dades personals que es requereixen:

 • Per contactar: ​​Nom i cognoms, telèfon, correu electrònic
 • Per subscriure-s’hi: Nom i correu electrònic

Amb quina finalitat es tracten les teves dades personals?

L’enviament de dades de caràcter personal en aquesta web és obligatori per contactar, comentar, subscriure’s al blog i sol·licitar qualsevol dels serveis oferts per CRAVING i els seus corresponents tractaments d’addiccions comportamentals i a substàncies.

Les dades que requereixo són adequades i pertinents per a la finalitat que es comunica.

Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s a continguts i processar les sol·licituds realitzades en aquest web.

Els casos en què aquesta web requereix dades personals són:

 • Per promocionar els serveis de CRAVING: per exemple, si l’usuari deixa la seva informació personal en algun dels formularis de contacte, CRAVING pot fer servir aquestes dades per enviar-li informació sobre els seus serveis en el cas que aquesta sigui requerida.
 • Per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, informació sobre els serveis de CRAVING.
 • Per prestar els serveis de Tractament d’addiccions comportamentals i a substàncies de forma online-offline en el cas que hagin estat sol·licitats mitjançant aquesta web.
 • Per moderar i respondre els comentaris que facin els usuaris al blog.
 • Proporcionar informació a professionals col·laboradors de CRAVING i que presten serveis estrictament necessaris per al desenvolupament dels serveis prestats per CRAVING, com psicòlegs i psiquiatres de l’equip terapèutic CRAVING, gestoria, Hosting, serveis de missatgeria i emmagatzematge i comunicació.

En cada un dels casos, com usuari tindràs plens drets sobre les teves dades personals i sobre l’ús d’aquestes i podràs exercir-los en qualsevol moment.

En cap cas cedirem les teves dades a tercers sense informar-te’n prèviament i demanar-te’n el consentiment.

També es tractaran dades personals per a:

 • Complir amb les obligacions legals: per exemple, per respondre a un procés legal o al requeriment d’una autoritat de control competent, com l’Agència Espanyola de Protecció de dades.
 • Protegir els drets i la seguretat dels nostres usuaris i tercers, així com els nostres.
 • Proporcionar informació a representants i assessors, inclosos advocats i assessors fiscals, per ajudar-nos a complir amb els requisits legals, fiscals o de seguretat.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.
 • Per gestionar les xarxes socials incloent sistemes de missatgeria com WhatsApp. Els diferents dominis associats a CRAVING tenen presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de CRAVING es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. CRAVING tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

CRAVING no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari ni ho farà en el futur a tercers. En determinats casos, es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant-los sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Quins són els teus drets quan facilites les teves dades en aquesta web?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CRAVING estem tractant dades personals que la concerneixen o no.

Com a persona interessada tens dret a:

 • Saber si estem tractant les teves dades o no.
 • Accedir a les teves dades personals.
 • Sol·licitar la rectificació de les teves dades si són inexactes.
 • Sol·licitar la supressió de les teves dades si ja no són necessàries per als fins per als quals van ser recollides o si em retires el consentiment atorgat.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades en alguns supòsits. En aquest cas, només les conservaré d’acord amb la normativa vigent.
 • Portar les teves dades, que et seran facilitades en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica. Només és vàlid en determinats supòsits.
 • Presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de control competent, si creus que no t’he atès correctament.
 • Revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual hagis consentit, en qualsevol moment.

Si modifiques alguna dada, t’agraeixo que ens ho comuniquis per mantenir-les actualitzades.

Quant trigaré a contestar-te a l’Exercici de Drets?

Depèn del dret, però com a màxim en un mes des de la teva sol·licitud, i dos mesos si el tema és molt complex i et notifiquem que necessitem més temps.

Per exercir aquests drets podeu contactar a info@CRAVING.CAT

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals seran mantingudes mentre segueixis vinculat amb nosaltres com a pacient o com a usuari d’aquesta web.

Un cop et desvincules, les dades personals tractades a cada finalitat es mantindran durant els terminis legalment previstos, inclòs el termini en què un jutge o tribunal les pugui requerir atenent el termini de prescripció d’accions judicials.

Les dades tractades es mantindran fins que no expirin els terminis legals al·ludits anteriorment, si hi hagués obligació legal de manteniment, o de no existir aquest termini legal, fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió o en revoqui el consentiment atorgat.

Mantindrem tota la informació i comunicacions relatives a la prestació dels nostres serveis mentre durin la relació comercial, per a atendre possibles reclamacions.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

A continuació, t’informo de les possibles cessions de dades:

 • Als encarregats del tractament necessaris per a l’execució del contracte corresponent de prestació de serveis.
 • A professionals de l’equip terapèutic de CRAVING.
 • Sistemes de comunicació i missatgeria per a dur a terme tractaments d’addiccions, com Skype, WhatsApp vídeo, Zoom…
 • A empreses encarregades del suport i el manteniment d’aquesta web.
 • A professionals i empreses d’assessorament fiscal i legal, consultoria o auditoria.
 • A entitats financeres per a la gestió de cobraments i pagaments.
 • A les institucions públiques i privades necessàries per al compliment de les obligacions legals en virtut de la normativa vigent.

En cas que es produís qualsevol transferència internacional de dades en fer servir aplicacions, es duria a terme amb estricte compliment i amb totes les garanties necessàries per al compliment de les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privacitat.

Per a qualsevol cessió diferent del que s’especifica anteriorment, seràs informat, podent exercir el teu dret d’oposició en qualsevol moment.

Seguretat i confiança en aquesta web

CRAVING es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquest, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adoptar totes les mesures per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les seves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada. També inclou mesures antispam, mesures davant d’atacs i phishing.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, CRAVING s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per processar les dades de client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se’n CRAVING ha de notificar al client sense demores indegudes i li ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’incident de seguretat tal com es conegui o quan el client ho sol·liciti raonablement.

Notificació de seguretat i declaració de bretxes

CRAVING assumeix mesures raonables i apropiades per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal que recapto, però, si CRAVING determina que les seves dades de serveis han estat malversades, s’han vist exposades per una bretxa de seguretat o adquirides de forma incorrecta per un tercer, CRAVING t’informarà immediatament aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

Navegació

En navegar per CRAVING.CAT es poden recollir dades no identificables que poden incloure adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden fer servir per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també les relacionades amb els seus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

Google Analitycs

S’utilitza aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a CRAVING, exonerant CRAVING de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament d’aquestes per part de CRAVING de la manera i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a CRAVING en els termes que estableix aquesta política per a l’exercici dels drets ARCO, a més dels nous drets recollits en el Reglament Europeu de Protecció de Dades (portabilitat, supressió i limitació). Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre CRAVING i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals que correspongui.

Canvis en la política de privacitat

CRAVING es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, CRAVING, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Desplaça cap amunt
Scroll to Top

Primera visita gratuita

Dona el primer pas per recuperar la teva vida